Точные совпадения
Искать в заголовках
Искать в контенте
Искать в новостях
Искать на страницах
Фильтровать по категориям
IBC
Uncategorized @sl
важные события
Новости компании
Фотогалерея
{ "homeurl": "http://comitagroup.ru/sl/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "70px", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "Нет результатов!", "didyoumeantext": "Вы имели ввиду:", "defaultImage": "http://comitagroup.ru/wp-content/plugins/ajax-search-lite/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "defaultsearchtext": "Искать..", "autocomplete": { "enabled" : 1, "lang" : "en" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "redirectonclick": 0, "trigger_on_facet_change": 1, "settingsimagepos": "right", "hresultanimation": "fx-none", "vresultanimation": "fx-none", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "1", "analytics": 0, "analyticsString": "", "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "overridewpdefault": "0" }
+ 7 495 786 63 61

Politika kakovosti

1432075604_73970377

Skupina podjetij Comita je ponudnik tehnoloških sistemskih rešitev s področij s področij telekomunikacij, avtomatizacije procesov, metrologije, varnosti, elektroenergetike in industrijske razsvetljave.

Z razvojem inovativnih, ekonomsko in energetsko učinkovitih tehnoloških rešitev pomagamo našim kupcem dosegati večjo učinkovitost in varnost pri njihovem poslovanju.

Uresničevanje spodaj navedenih ciljev je del politike podjetja, ki temelji na kakovosti izdelkov in storitev ter poslovnih procesih, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju lokalne in širše družbe. Zavedamo se, da je vse to mogoče zgolj z usposobljenimi in motiviranimi sodelavci ter upoštevanjem temeljnih načel odgovornega ravnanja z okoljem in informacijami.

Ključni cilji politike kakovosti, ravnanja z okoljem in varovanja informacij vključujejo:

Zavezanost k nenehnim izboljšavam in inovacijam na vseh področjih delovanja od okoljske učinkovitosti procesov do iskanja rešitev, ki bodo dosegale najvišje standarde naših kupcev. Le-te dosegamo z zasledovanjem merljivih ciljev in aktivnim sodelovanjem z dobavitelji ter naročniki.

  • Stalno izobraževanje zaposlenih za varno delo, izboljšanje kakovosti ter okoljsko odgovorno ravnanje.
  • Sodelovanje z dobavitelji in partnerji, ki v svojih procesih vključujejo socialne in okoljske vidike.
  • Ohranjanje naravnih virov na podlagi uporabe najsodobnejših okolju prijaznih praks in spodbujanju energetske učinkovitosti, ki jo aktivno upoštevamo pri nabavi materialov in opreme.
  • Aktivno spremljanje in izpolnjevanje zakonodajnih zahtev in drugih standardov.
  • Varovanje vseh podatkov in informacij, ki so poslovna skrivnost družbe oziroma njenih poslovnih partnerjev.
  • Zagotavljanje zaupnosti, celovitosti, integritete in dostopnosti informacij.
  • Odgovorno ravnanje z informacijami, še posebej: varovanje informacij na delovnem mestu in zunaj njega (urejeno delovno okolje, varovanje gesel, ustrezna hramba in obdelava podatkov, varno zunanje komuniciranje), upoštevanje varnostnih predpisov in notranjega reda (sprejemanje poslovnih obiskov, dostop do prostorov…).

Vsi zaposleni s ponosom podpiramo politiko Skupine podjetij Comita in dejavno sodelujemo v procesih njenega uresničevanja.