Точные совпадения
Искать в заголовках
Искать в контенте
Искать в новостях
Искать на страницах
Фильтровать по категориям
IBC
Uncategorized @sl
важные события
Новости компании
Фотогалерея
{ "homeurl": "http://comitagroup.ru/sl/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "70px", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "Нет результатов!", "didyoumeantext": "Вы имели ввиду:", "defaultImage": "http://comitagroup.ru/wp-content/plugins/ajax-search-lite/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "defaultsearchtext": "Искать..", "autocomplete": { "enabled" : 1, "lang" : "en" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "redirectonclick": 0, "trigger_on_facet_change": 1, "settingsimagepos": "right", "hresultanimation": "fx-none", "vresultanimation": "fx-none", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "1", "analytics": 0, "analyticsString": "", "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "overridewpdefault": "0" }
+ 7 495 786 63 61

Standardi

Skupina podjetij Comita privrženost kakovosti, varnosti in odgovornemu ravnanju dokazuje s številnimi standardi, dovoljenji in licencami, ki obsegajo vse vidike poslovanja in delovanja.

Comita d.d. je uspešno prestala certifikacijsko presojo, ki jo je izvedel Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje in prejela certifikata za sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2008 in za sistem ravnanja z okoljem 14001:2004.

S tem izkazujemo našo usmerjenost k potrebam in zadovoljstvu strank ter k dviganju kvalitete in izvajanju politike kakovosti, ki temelji na kakovosti izdelkov in storitev ter poslovnih procesih, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju lokalne in širše družbe. Zavedamo se, da je vse to mogoče zgolj z usposobljenimi in motiviranimi sodelavci ter upoštevanjem temeljnih načel odgovornega ravnanja z okoljem.

Ključni cilji politike vključujejo:

 • Zavezanost k nenehnim izboljšavam in inovacijam na vseh področjih delovanja od okoljske učinkovitosti procesov do iskanja rešitev, ki bodo dosegale najvišje standarde naših kupcev. Le-te dosegamo z zasledovanjem merljivih ciljev in aktivnim sodelovanjem z dobavitelji ter naročniki;
 • Stalno izobraževanje zaposlenih za varno delo, izboljšanje kakovosti ter okoljsko odgovorno ravnanje;
 • Sodelovanje z dobavitelji in partnerji, ki v svojih procesih vključujejo socialne in okoljske vidike;
 • Ohranjanje naravnih virov na podlagi uporabe najsodobnejših okolju prijaznih praks in spodbujanju energetske učinkovitosti, ki jo aktivno upoštevamo pri nabavi materialov in opreme;
 • Aktivno spremljanje in izpolnjevanje zakonodajnih zahtev in drugih standardov;
 • Varovanje vseh podatkov in informacij, ki so poslovna skrivnost družbe oziroma njenih poslovnih partnerjev;
 • Zagotavljanje zaupnosti, celovitosti, integritete in dostopnosti informacij;
 • Odgovorno ravnanje z informacijami, še posebej: varovanje informacij na delovnem mestu in zunaj njega (urejeno delovno okolje, varovanje gesel, ustrezna hramba in obdelava podatkov, varno zunanje komuniciranje), upoštevanje varnostnih predpisov in notranjega reda (sprejemanje poslovnih obiskov, dostop do prostorov).
ISO_9001_SIISO_14001_SI

Ruska podjetja – standardi, dovoljenja in licence v Ruski federaciji:

 • Licence Federalne varnostne službe RF (лицензии ФСБ РФ на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну);
 • Licence Rostehnadzora (лицензии Ростехнадзора на проведение работ и предоставление услуг на комплексах с исследовательскими ядерными реакторами; на стационарных объектах по хранению радиоактивных отходовб на эксплуатацию блоков АЭС при их реконструкции, модернизации и ремонте);
 • Licence Ministrstva za izredne razmere RF (лицензии МЧС на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений);
 • Licence Rosregistra (лицензия Росреестра на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение);
 • Standardi vodenja kakovosti (сертификаты соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ ISO 9001-2011, СТО Газпром 9001-2012, выданных в т.ч. по системе добровольной сертификации «ГАЗПРОМСЕРТ»);
 • Dovoljenja, standardi, atesti za izvedbo del, proizvodnjo opreme ipd. (заключение ООО «Газпром газнадзор» об организационно-технической готовности организации к ведению работ при капитальном строительстве и реконструкции объектов транспорта газа ПАО «Газпром»);
 • Аттестация различных технологий сварки и сварочного производства на соответствие требованиям Национального Агентства Контроля Сварки, а так же регламентам ПАО «АК «Транснефть»;
 • Сертификаты на различное оборудование, в т.ч. на оборудование радиорелейной линии SDR3500LH производства ООО внедренческая фирма «ЭЛНА»
 • Сертификаты на различное оборудование, в т.ч. на оборудование радиорелейной линии SDR3500LH производства ООО внедренческая фирма «ЭЛНА».
ЭЛНА Свидетельство на товарный знак №496585

Свидетельство на товарный знак № 496585

ЭЛНА Орган по сертификации продукции связи и электротехники

Орган по сертификации продукции связи и электротехники

сертификат ИСО 9001 ЭЛНА

Сертификат ИСО 9001 ЭЛНА

Свидетельства СРО

Свидетельство СРО

Меморандум

Меморандум

Лицензия МЧС

Лицензия МЧС

Атомная_лицензия_эксплуатация_АС

Атомная лицензия эксплуатация АС

Атомная лицензия_ПИК

Атомная лицензия ПИК

Сертификат соответствия 15.06.2015

Сертификат соответствия 15.06.2015

Сертификат соответсвия Таможенный союз

Сертификат соответсвия Таможенный союз

Сертификат соответсвия Таможенный союз 2

Сертификат соответсвия Таможенный союз

Система сертификации в области связи

Система сертификации в области связи

Система сертификации в области связи (2)

Система сертификации в области связи

Сертификат ТРТС Ex DSC3000.pdf

Сертификат ТРТС Ex DSC3000

DSC3000 декларация ТС

DSC3000 декларация ТС

Сертификат УПАТС SI3000_2016

Сертификат УПАТС SI3000_2016