Точные совпадения
Искать в заголовках
Искать в контенте
Искать в новостях
Искать на страницах
Фильтровать по категориям
важные события
Новости компании
Фотогалерея
{ "homeurl": "http://comitagroup.ru/sr/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "70px", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "Нет результатов!", "didyoumeantext": "Вы имели ввиду:", "defaultImage": "http://comitagroup.ru/wp-content/plugins/ajax-search-lite/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "defaultsearchtext": "Искать..", "autocomplete": { "enabled" : 1, "lang" : "en" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "redirectonclick": 0, "trigger_on_facet_change": 1, "settingsimagepos": "right", "hresultanimation": "fx-none", "vresultanimation": "fx-none", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "1", "analytics": 0, "analyticsString": "", "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "overridewpdefault": "0" }
+ 7 495 786 63 61

Систем управљања

1432075604_73970377

Група компанија „Комита“ је одговорни доносилац технолошких системских решења у области телекомуникације, аутоматизације технолошких процеса, информационих технологија, уштеди и обезбеђивања енергије, комплексној безбедности и изградње.

Ми разрађујемо и предлажемо иновационе, економичне и енергетски ефикасна решења која помажу при повећању продуктивности и безбедности бизниса наших партнера.

Остваривање задатих циљева – то је недвојив део наше политике у основи које је уложено беспрекорни квалитет производње, услуга и пословних процеса који подржавају одрживи развој предузећа Групе како на локалном тако и на глобалном нивоу.

Ми смо свесни да се ти циљеви могу остварити само уз квалификоване и мотивисане запослене као и поштовању основних принципа одговорног односа према нашој животној средини и информационој безбедности.

Политика у области квалитета Групе компанија „Комита“ заснована је на следећим принципима:

  • наша приврженост сталном побољшавању до савршенства и иновативности у свим областима деловања, од еколошке ефикасности процеса до тражења решења која задовољавају најстрожије захтеве наших купаца. А то ми постижемо захваљујући мерљивим циљевима и активном сарадњом с добављачима и купцима;
  • непрекинуто усавршавање у управљачкој и производној делатности на бази надзора и анализе квалитета датих услуга;
  • континуираном обуком и повишењем квалификација персонала, строгим придржавањем техника безбедности, одговорним односом према животној средини;
  • сарадња с добављачима и партнерима који се у својој делатности руководе приниципима социјалне и еколошке одговорности;
  • широка примена савремених технологија које су безопасне за животну средину и подстицање рационалног коришћења електроенергије за шта се посебно залажемо при куповини материјала и опреме и њиховом разрадом;
  • посебним праћењем измена законодавне основе и испуњењем свих захтева нормативних акта и стандарда;
  • заштита података и информација који су пословна или државна тајна;
  • обезбеђење поверљивости, целовитости, веродостојности и доступности информација.

Руководство и сви сарадници поштују приоритете политике Групе компанија „Комита“ у области квалитета и активно учествују у њеној реализацији.