Точные совпадения
Искать в заголовках
Искать в контенте
Искать в новостях
Искать на страницах
Фильтровать по категориям
важные события
Новости компании
Фотогалерея
{ "homeurl": "http://comitagroup.ru/sr/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "70px", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "Нет результатов!", "didyoumeantext": "Вы имели ввиду:", "defaultImage": "http://comitagroup.ru/wp-content/plugins/ajax-search-lite/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "defaultsearchtext": "Искать..", "autocomplete": { "enabled" : 1, "lang" : "en" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "redirectonclick": 0, "trigger_on_facet_change": 1, "settingsimagepos": "right", "hresultanimation": "fx-none", "vresultanimation": "fx-none", "hresulthidedesc": "1", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "iianimation": "1", "analytics": 0, "analyticsString": "", "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "overridewpdefault": "0" }
+ 7 495 786 63 61

Системи управљања мрежних комуникација

Системы управления сетями связи v1

За организацију надзора и централизованог управљања целокупном опремом телекомуникационе везе (телефонске, радиорелејне, диспечерске, мобилне радиовезе) у „реалном времену“ ГК „Комита“ је развила јединствени хардверско-софтверски систем (АПК).

АПК (апаратно-програмски комплекс) представља скуп анализа и чувања информација о стању апаратуре и кварова с листом приоритета за неодложно отклањање свих проблема између осталог и помоћу даљинског оперативног система.

У АПК је уграђена и могућност интеграција помоћу отвореног интерфејса не само опреме ГК „Комита“ већ и опреме других произвођача које при том обезбеђује:

  • заокружено ефикасно безбедно офлајн решење антивирусне заштите;
  • целовит систем кодирања и превода текстова сигнала кварова;
  • јединствен систем чувања података целе апаратуре комплексних решења;
  • обезбеђивање система управљања (гео резервисање).

Платформа располаже широким функционалним, погодним за рускојезичке кориснике, графичким интерфејсом а и за кориснике подесивим функцијама (географске, структурне, функционалне) лако се модификује, а може да ради и у офлајн модусу.